Regulamin / AGB

pl

REGULAMIN POBYTU W POKOJACH GOŚCINNYCH AGATA I AGATA2 W GRZYBOWIE

I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Pokoje Gościnne Agata i Agata2 w Grzybowie prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług noclegowych.
2. Goście Pokoi Gościnnych Agata i Agata2 obowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

II – OPŁATY
1. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do wpłaty zadatku w wysokości 25% całkowitej kwoty związanej z pobytem w ciągu 10 dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu, całość wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi (PODSTAWA PRAWNA ART. 394KC) z wyjątkiem szczególnych przypadków losowych.
2. Pozostała część należności za pobyt w Pokojach Gościnnych Agata i Agata2 pobierana jest w gotówce z góry w dniu przyjazdu za cały okres zarezerwowanego pobytu.
3. Goście zobowiązani są też uiścić opłatę klimatyczną.
4. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób mających opłacony pobyt.
5. Opłata, o której mowa w dziale II pkt. 2 niniejszego regulaminu w przypadku rezygnacji lub skrócenia czasu pobytu nie podlega zwrotowi.
6. Czas pobytu w Pokojach Gościnnych Agata i Agata2 rozpoczyna się od godz. 13.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
7. Opłata za zgubienie klucza wynosi 10 zł i jest ona równa kosztom dorobienia nowego klucza.

III – PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCI
1. Goście Pokoi Gościnnych Agata i Agata2 obowiązani są do:
a) sprawdzenia stanu wynajętego pokoju niezwłocznie po udostępnieniu,
b) zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w dziale III pkt. 1 a) niniejszego regulaminu,
c) zamykania pokoi na klucz,
d) wyłączania światła i urządzeń elektrycznych przed wyjściem z zajmowanego pokoju,
e) zachowania czystości na terenie budynku i posesji
f) zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 23.30 do 7.00 dnia następnego,
g) parkowania pojazdów w miejscu do tego wyznaczonym, z tym zastrzeżeniem że na 1 pokój przypada 1- samochód.
2. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) używania otwartego ognia w budynku i na balkonach, w tym m.in. grillowania. Dla naszych gości wyznaczyliśmy odrębne miejsce do grilla.
b) palenia tytoniu w budynku.
3. W czasie ciszy nocnej, o której mowa w dziale III pkt. 1 c) zabronione jest przebywanie na terenie posesji osób odwiedzających gości.
4. Goście mają prawo do bezpłatnego korzystania z parkingu, placu zabaw i trampoliny.

IV – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za przekazane mienie oraz za wszelkie wyrządzone szkody w wyposażeniu pokoju i innych urządzeniach technicznych znajdujących się na terenie posesji, które powstały z jego winy lub winy odwiedzających. Warunkiem uniknięcia odpowiedzialności jest niezwłoczne zawiadomienie właścicieli Pokoi Gościnnych Agata i Agata2 o zauważonych po udostępnieniu pokoju nieprawidłowościach, o których mowa w dziale III pkt. 1. b) niniejszego regulaminu.
2. Właściciele Pokoi Gościnnych Agata i Agata2 nie ponoszą odpowiedzialności za utracony na terenie budynku i posesji majątek stanowiący własność Gości.
3. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciele Pokoi Gościnnych Agata i Agata2 nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy oraz znajdujące się w nich przedmioty, a także za rzeczy pozostawione na terenie posesji.

V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Pokoi Gościnnych Agata i Agata2 i obowiązuje od dnia 01.07.2010 r.


de

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER ANBIETER FERIENHÄUSER AGATA UND AGATA2 IN GRIBOW

I – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Der Anbieter der Ferienhäuser Agata und Agata2 betreibt ein Gewerbe zur Vermietung (Übernachtung) der Ferienhäuser.

2. Die Gäste sind verpflichtet die Geschäftsbedingungen, Hygieneschutzbestimmungen und Feuerschutzbestimmungen zu beachten.

II – ZAHLUNG

1. Der Gast ist verpflichtet 25% Anzahlung vom Mietpreis innerhalb von 10 Tagen ab Buchungstag zu entrichten. Im Falle des Rücktritts wird die Anzahlung nicht zurückerstattet.

2. Die Restzahlung für den Aufenthalt in den Ferienhäusern Agata und Agata2 wird bei Ankunft in Bar bezahlt.

3. Die Gäste sind verpflichtet die Kurtaxe zu bezahlen.

4. Die Ferienhäuser dürfen nicht mit mehr als der dort angegebenen maximalen Personenzahl bewohnt/benutzt werden.

5. Die Restzahlung im Falle der Rücktritts oder früherer Abreise wird nicht zurückerstattet.

6. Am Anreisetag kann Einlass in das Mietobjekt erst ab 13.00 Uhr gewährt werden, am Abreisetag hat die Übergabe bis spätestens 10.00 Uhr zu erfolgen.

7. Der Gast ist verpflichtet bei Verlust des Schlüssels eine Gebühr in Höhe von 10 PLN zu entrichten.

III – BEDINGUNGEN

1. Die Gäste sind verpflichtet:

a) den Zustand der Zimmer unverzüglich zu überprüfen

b) über eventuelle Mängel den Vermieter zu informieren

c) die Tür mit dem Schlüssel zu schließen

d) die Lichter und die Elektrogeräte auszuschalten

e) um die Sauberkeit im Zimmer und vor dem Gebäude zu halten

f) die Nachtruhe von 23.30 bis 7.00 zu beachten

g) nur auf den vorgesehenen Parkplätzen zu parken, wobei pro Zimmer ein Parkplatz zur Verfügung steht

2. Im Rahmen der Feuerschutzbestimmungen gilt ein absolutes Verbot:

a) Der Umgang mit offenen Feuer in den Gebäuden sowie auf dem Balkon ist verboten (zb. grillen). Dafür ist ein Grillplatz eingerichtet.

b) Rauchen in den Gebäuden ist nicht erlaubt

c) für den Aufhalten von Drittpersonen(Besucher) während der Nachtruhe

d) die Gäste haben das Recht den Parkplatz, den Spielplatz und die Trampoline kostenlos zu benutzen

IV – HAFTUNG

1. Die Gäste sind verpflichtet, einen während der Mietzeit durch Ihr Verschulden oder das Verschulden Ihrer Begleitung und Gäste entstandenen Schaden dem Vermieter von Ferienhäusern Agata und Agata2 zu melden.

2. Der Vermieter von Ferienhäusern Agata und Agata2 übernimmt keine Haftung für Eigentum der Gäste im Gebäude und auf dem Gelände.

3. Der Parkplatz ist kostenlos und nicht überwacht. Der Vermieter von Ferienhäusern Agata und Agata2 übernimmt keine Haftung für Autos und in Autos gelassene Gegenstände.

V – ANDERE BESTIMMUNGEN

1. Die allgemeine Geschäftsbedingungen sind auf der Internetseite und auf der Infotafel von Ferienhäusern Agata und Agata2 in Gribow nach zu lesen. Diese gelten ab dem 01.07.2010.